PROFIL IPGKPM
APLIKASI ONLINE
JABATAN
UNIT
JK TADBIR URUS
Diskusi / Forum
BAHAN UMUM (PUBLIC) Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Bahan Umum (Public)
3 3 27-03-2015 10:50
Oleh admin
MAJLIS PROFESIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info MPPP
Moderasi oleh: wm m3p
2 2 20-06-2013 14:36
Oleh wmm3p
Tiada catatan baru Aktiviti MPPP
Moderasi oleh: wm m3p
2 2 19-11-2014 16:09
Oleh wmm3p
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Khidmat Pengurusan
6 6 01-04-2014 11:55
Oleh wmuks
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Khidmat Pengurusan
3 3 01-04-2014 12:02
Oleh wmuks
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UKP
Moderasi oleh: wm uks
6 7 24-03-2015 11:31
Oleh wmuks
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Hal Ehwal Pelajar
5 5 27-02-2015 15:45
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Hal Ehwal Pelajar
8 8 10-07-2014 15:21
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru Maklumat/Info Untuk Pelajar
59 59 13-03-2015 17:02
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan JHEP
19 19 10-02-2015 09:34
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru E-Aduan
1 1 23-05-2012 16:21
Oleh wmjhep
JABATAN ILMU PENDIDIKAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Ilmu Pendidikan
4 4 20-06-2013 12:20
Oleh wmjip
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Ilmu Pendidikan
19 21 25-01-2015 12:28
Oleh wmjip
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan JIP
2 2 01-04-2014 12:22
Oleh wmjip
JAB PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONAL KEGURUAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesional
3 3 20-06-2013 12:03
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesio
8 8 18-09-2014 10:49
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Penyelidikan - JPIPK
1 1 23-01-2013 09:17
Oleh admin
Tiada catatan baru Maklum Balas Pelanggan - JPIPK
7 7 28-01-2015 23:53
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Penilaian Program - JPIPK
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru e-Jurnal - JPIPK
2 2 13-05-2014 00:01
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru e-Wacana - JPIPK
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPIPK
2 2 16-05-2014 00:57
Oleh wmjpipk
JABATAN MATEMATIK Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Matematik
Moderasi oleh: wm jmt
3 3 01-04-2014 10:07
Oleh wmjmt
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Matematik
Moderasi oleh: wm jmt
11 11 01-04-2014 15:16
Oleh wmjmt
Tiada catatan baru Bahan Sumber P&P Matematik
Moderasi oleh: wm jmt
1 1 22-05-2013 15:41
Oleh wmjapim
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
3 3 20-06-2013 11:09
Oleh wmjpjk
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
27 28 12-03-2015 14:20
Oleh wmjpjk
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPJK
2 2 21-01-2015 11:05
Oleh wmjpjk
JABATAN PENGAJIAN MELAYU Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pengajian Melayu
3 3 20-06-2013 09:18
Oleh wmjpm
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pengajian Melayu
3 3 29-08-2014 00:45
Oleh wmjpm
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPM
1 1 21-01-2015 11:05
Oleh wmjpm
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
3 3 30-08-2012 16:06
Oleh wmjapim
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
7 7 27-02-2015 15:22
Oleh wmjapim
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JAPIM
15 18 13-03-2015 11:08
Oleh wmjapim
JABATAN KAJIAN SOSIAL Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Kajian Sosial
5 5 29-01-2015 07:43
Oleh wmjks
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Kajian Sosial
6 6 27-01-2015 09:39
Oleh wmjks
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan JKS
2 2 07-07-2013 01:50
Oleh wmjks
JABATAN BAHASA Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Bahasa
6 6 01-04-2014 12:14
Oleh wmjb
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Bahasa
4 4 01-04-2014 15:06
Oleh wmjb
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun Jab. Bahasa
1 1 01-04-2014 16:14
Oleh wmjb
JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Teknologi Pendidikan
4 4 23-05-2012 22:18
Oleh wmjtp
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Teknologi Pendidikan
10 10 12-03-2015 13:25
Oleh wmjtp
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JTP
1 1 09-03-2015 10:14
Oleh wmjtp
JABATAN SAINS Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Sains
Moderasi oleh: wm jsn
6 6 25-02-2015 10:45
Oleh wmjsn
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Sains
Moderasi oleh: wm jsn
12 13 07-02-2015 11:53
Oleh wmjsn
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JSn
6 6 25-02-2015 10:26
Oleh wmjsn
JABATAN PENDIDIKAN KHAS Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pendidikan Khas
2 2 23-05-2012 11:52
Oleh wmjpk
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pendidikan Khas
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPK
5 5 17-02-2015 16:04
Oleh wmjpk
JABATAN PRASEKOLAH Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Prasekolah
4 4 01-04-2014 16:04
Oleh wmjps
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Prasekolah
2 2 02-09-2013 10:17
Oleh wmjps
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPS
0 0 Tiada Catatan
UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Peperiksaan dan Penilaian
5 5 21-01-2015 11:13
Oleh wmupp
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Peperiksaan dan Penilaian
1 1 01-02-2013 11:58
Oleh wmupp
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun (Pelajar)
66 70 13-03-2015 11:48
Oleh wmupp
UNIT AMALAN PROFESIONAL Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Amalan Profesional
Moderasi oleh: wm uap
6 6 28-01-2014 16:37
Oleh wmuap
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Amalan Profesional
Moderasi oleh: wm uap
0 0 19-09-2012 14:11
Oleh wmuap
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UAP
Moderasi oleh: wm uap
9 9 20-03-2015 09:49
Oleh wmuap
UNIT KOKURIKULUM Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Kokurikulum
2 2 21-01-2015 09:27
Oleh wmukoku
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Kokurikulum
23 24 09-03-2015 06:45
Oleh ukoku-sna
Tiada catatan baru Bina Insan Guru (BIG)
1 1 14-01-2013 23:32
Oleh ukoku-sna
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UKOKU
1 1 26-12-2012 16:38
Oleh
UNIT PUSAT SUMBER Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Pusat Sumber
6 6 09-02-2015 12:16
Oleh wmups
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Pusat Sumber
5 5 01-04-2014 16:23
Oleh wmups
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UPS
5 5 31-03-2015 10:54
Oleh wmups
UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
66 66 31-03-2015 11:50
Oleh wmuldp
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
5 5 27-03-2015 10:53
Oleh wmuldp
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun ULDP
8 8 22-01-2015 07:58
Oleh wmuldp
UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Psikologi dan Kaunseling
6 7 21-01-2015 15:55
Oleh wmupsk
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Psikologi dan Kaunseling
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UPsK
0 0 Tiada Catatan
UNIT PEMBANGUNAN AKADEMIK Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Pembangunan Akademik
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Pembangunan Akademik
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Bahan muat Turun UPA
Moderasi oleh: wm utmk
1 1 22-01-2015 17:05
Oleh admin
MS ISO Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info MS ISO
3 3 11-12-2014 10:41
Oleh wmiso
Tiada catatan baru Aktiviti MS ISO
3 3 11-12-2014 11:11
Oleh wmiso
STANDARD GURU MALAYSIA Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Standard Guru Malaysia
2 2 21-02-2014 17:08
Oleh wmsgm
Tiada catatan baru Aktiviti Standard Guru Malaysia
1 1 21-02-2014 16:39
Oleh wmsgm
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan SGM
3 3 25-02-2014 17:16
Oleh wmsgm
JK JADUAL WAKTU Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Jadual Waktu Induk
15 15 04-03-2015 21:48
Oleh admin
Tiada catatan baru Surat-surat Lantikan
14 14 01-12-2014 11:39
Oleh admin
Tiada catatan baru Direktori Bilik dan Info Umum
10 10 17-09-2014 08:24
Oleh admin
Tiada catatan baru Jadual Waktu KDC
20 20 13-03-2015 09:16
Oleh admin
Tiada catatan baru Jadual Waktu Makmal dan lain-lain
2 2 25-10-2013 10:59
Oleh admin
Tiada catatan baru Jadual Waktu PPG
7 7 27-01-2015 15:46
Oleh wmjhep
KDC/PGSR/PPG Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru PPG
Makluman dan Muat turun dokumen
3 3 27-06-2013 14:10
Oleh admin
Tiada catatan baru KDC
Makluman dan Muat Turun Bahan
3 3 09-06-2013 14:45
Oleh admin
5S (SISIH, SUSUN, SAPU, SERAGAM, SENTIASA AMAL) Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru INFO 5S
4 4 23-02-2015 15:22
Oleh wm5s
ALUMNI IPGKPM Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Alumni IPGKPM
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Aktiviti Alumni IPGKPM
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun Alumni IPGKPM
0 0 Tiada Catatan
PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEGAWAI (CPD) Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru INFO CPD
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru BAHAN MUAT TURUN CPD
2 2 05-05-2014 04:39
Oleh admin
JK IPG LESTARI Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info JK IPG Lestari
1 1 26-02-2015 10:53
Oleh wmlestari
Tiada catatan baru Aktiviti JK IPG Lestari
0 0 Tiada Catatan
STAR RATING Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Sistem Star Rating
0 0 Tiada Catatan

Catatan-catatan baru - Forum dengan catatan-catatan baru selepas lawatan lepas.
Tiada catatan baru - Forum dengan tiada catatan baru selepas lawatan lepas.
STAF IPGKPM
Staff IPGKPM perlu log masuk untuk mengakses pelbagai kemudahan yang disediakan melalui portal ini. Maklumat lanjut daripada webmaster jabatan / unit masing-masing.
PELAWAAN SEBUTHARGA
Tiada tawaran sebutharga dikeluarkan
PAUTAN UTAMA
PAUTAN PENDIDIKAN
PAUTAN SERVIS
PAUTAN ORGANISASI
PGL MPPM MELAKA MALAYSIA
PENAFIAN & HAK CIPTA
Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi daripada portal ini.

Hak Cipta Terpelihara@2012 - IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan cara sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu.
PELAWAT (Sejak Mei 2012)
Hakcipta Terpelihara @2014 - IPGKPM
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2015 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
1,057,538 unique visits
March 31 2015 14:46:15