Diskusi / Forum
BAHAN RUJUKAN STAF Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru MEMO PENGARAH
2 2 05-08-2015 22:46
Oleh admin
Tiada catatan baru PEKELILING
3 3 09-04-2016 18:43
Oleh admin
Tiada catatan baru TAKWIM
4 4 04-01-2017 13:23
Oleh admin
BAHAN UMUM (PUBLIC) Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Bahan Umum (Public)
11 11 06-10-2016 09:37
Oleh admin
MAJLIS PROFESIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info MPPP
Moderasi oleh: wm m3p
2 2 20-06-2013 14:36
Oleh wmm3p
Tiada catatan baru Aktiviti MPPP
Moderasi oleh: wm m3p
2 2 19-11-2014 16:09
Oleh wmm3p
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Khidmat Pengurusan
6 6 01-04-2014 11:55
Oleh wmuks
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Khidmat Pengurusan
5 5 21-03-2016 15:43
Oleh wmuks
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UKP
Moderasi oleh: wm uks
24 25 10-01-2017 12:05
Oleh wmuks
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Hal Ehwal Pelajar
5 5 27-02-2015 15:45
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Hal Ehwal Pelajar
7 10 19-04-2016 11:56
Oleh admin
Tiada catatan baru Maklumat/Info Untuk Pelajar
90 90 01-09-2016 15:38
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan JHEP
Moderasi oleh: wm jhep
28 28 29-11-2016 10:17
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru E-Aduan
1 1 23-05-2012 16:21
Oleh wmjhep
JABATAN ILMU PENDIDIKAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Ilmu Pendidikan
4 4 20-06-2013 12:20
Oleh wmjip
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Ilmu Pendidikan
20 22 03-02-2016 15:33
Oleh wmjip
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan JIP
2 2 01-04-2014 12:22
Oleh wmjip
JAB PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONAL KEGURUAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesional
3 3 20-06-2013 12:03
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesio
11 11 25-05-2016 09:29
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Inovasi JPIPK
1 1 23-08-2016 17:38
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru e-Abstrak
1 1 13-05-2015 10:52
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Penyelidikan - JPIPK
1 1 23-01-2013 09:17
Oleh admin
Tiada catatan baru Maklum Balas Pelanggan - JPIPK
11 11 02-09-2016 00:30
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Penilaian Program - JPIPK
3 3 20-09-2015 02:23
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru e-Jurnal - JPIPK
2 2 13-05-2014 00:01
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru e-Wacana - JPIPK
4 4 20-04-2016 23:01
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPIPK
11 11 25-05-2016 13:25
Oleh wmjpipk
JABATAN MATEMATIK Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Matematik
Moderasi oleh: wm jmt
3 3 01-04-2014 10:07
Oleh wmjmt
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Matematik
Moderasi oleh: wm jmt
14 14 19-04-2016 10:47
Oleh wmjmt
Tiada catatan baru Bahan Sumber P&P Matematik
Moderasi oleh: wm jmt
2 2 24-08-2015 12:18
Oleh wmjmt
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
3 3 20-06-2013 11:09
Oleh wmjpjk
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
27 27 12-03-2015 14:20
Oleh wmjpjk
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPJK
2 2 21-01-2015 11:05
Oleh wmjpjk
JABATAN PENGAJIAN MELAYU Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pengajian Melayu
3 3 20-06-2013 09:18
Oleh wmjpm
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pengajian Melayu
5 5 17-09-2015 15:10
Oleh wmjpm
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPM
2 2 12-08-2015 16:06
Oleh wmjpm
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
2 2 30-08-2012 16:06
Oleh wmjapim
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
15 15 27-05-2016 12:53
Oleh wmjapim
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JAPIM
29 32 24-06-2016 11:21
Oleh wmjapim
JABATAN KAJIAN SOSIAL Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Kajian Sosial
5 5 19-04-2016 10:49
Oleh wmjks
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Kajian Sosial
6 6 27-01-2015 09:39
Oleh wmjks
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan JKS
1 1 19-04-2016 10:57
Oleh wmjks
JABATAN BAHASA Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Bahasa
6 6 01-04-2014 12:14
Oleh wmjb
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Bahasa
10 10 10-10-2016 12:46
Oleh wmjb
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun Jab. Bahasa
1 1 01-04-2014 16:14
Oleh wmjb
JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Teknologi Pendidikan
4 4 23-05-2012 22:18
Oleh wmjtp
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Teknologi Pendidikan
10 10 12-03-2015 13:25
Oleh wmjtp
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JTP
1 1 09-03-2015 10:14
Oleh wmjtp
Tiada catatan baru e-Tutor
Moderasi oleh: ahli JTP
6 6 13-12-2016 15:22
Oleh wmjtp
JABATAN SAINS Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Sains
Moderasi oleh: wm jsn
8 8 29-03-2016 17:11
Oleh wmjsn
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Sains
Moderasi oleh: wm jsn
16 17 01-09-2016 10:13
Oleh wmjsn
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JSn
10 10 28-05-2015 10:41
Oleh wmjsn
Tiada catatan baru EKSA (JSN)
Moderasi oleh: wm jsn
1 1 31-03-2016 15:55
Oleh admin
JABATAN PENDIDIKAN KHAS Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pendidikan Khas
2 2 23-05-2012 11:52
Oleh wmjpk
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pendidikan Khas
3 3 19-04-2016 11:36
Oleh wmjpk
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPK
6 6 28-05-2015 10:07
Oleh wmjpk
JABATAN PRASEKOLAH Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Prasekolah
4 4 01-04-2014 16:04
Oleh wmjpra
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Prasekolah
2 2 02-09-2013 10:17
Oleh wmjpra
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPS
1 1 20-04-2016 14:21
Oleh admin
UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Peperiksaan dan Penilaian
5 5 21-01-2015 11:13
Oleh wmupp
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Peperiksaan dan Penilaian
1 1 01-02-2013 11:58
Oleh wmupp
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun (Pelajar)
81 85 06-07-2015 16:35
Oleh wmupp
UNIT AMALAN PROFESIONAL Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Amalan Profesional
Moderasi oleh: wm uap
6 6 28-01-2014 16:37
Oleh wmuap
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Amalan Profesional
Moderasi oleh: wm uap
0 0 19-09-2012 14:11
Oleh wmuap
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UAP
Moderasi oleh: wm uap
20 20 28-08-2015 09:36
Oleh wmuap
UNIT KOKURIKULUM Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Kokurikulum
2 2 21-01-2015 09:27
Oleh wmukoku
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Kokurikulum
6 7 22-12-2015 18:10
Oleh wmukoku
Tiada catatan baru Bina Insan Guru (BIG)
1 1 14-01-2013 23:32
Oleh
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UKOKU
1 1 26-12-2012 16:38
Oleh
UNIT PUSAT SUMBER Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Pusat Sumber
7 13 29-06-2015 09:38
Oleh wmups
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Pusat Sumber
9 9 04-07-2015 14:51
Oleh wmups
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UPS
6 6 04-07-2015 11:50
Oleh wmups
UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
Moderasi oleh: wm uldp
226 226 26-08-2016 09:33
Oleh wmuldp
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
Moderasi oleh: wm uldp
58 58 04-01-2017 10:54
Oleh wmuldp
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun ULDP
11 11 04-02-2016 11:08
Oleh admin
Tiada catatan baru HARI TERBUKA IPGKPM
Moderasi oleh: wm uldp
0 0 Tiada Catatan
UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Psikologi dan Kaunseling
Moderasi oleh: wm upsk
9 9 26-05-2015 12:11
Oleh wmupsk
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Psikologi dan Kaunseling
Moderasi oleh: wm upsk
7 7 29-05-2015 11:28
Oleh wmupsk
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UPsK
Moderasi oleh: wm upsk
4 4 26-05-2015 16:33
Oleh wmupsk
UNIT PEMBANGUNAN AKADEMIK Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Pembangunan Akademik
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Pembangunan Akademik
3 3 07-09-2016 11:36
Oleh suziela
Tiada catatan baru Bahan muat Turun UPA
Moderasi oleh: wm utmk
15 15 15-08-2016 10:30
Oleh wmupa
MS ISO Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info MS ISO
3 3 11-12-2014 10:41
Oleh wmiso
Tiada catatan baru Aktiviti MS ISO
3 3 23-02-2016 12:19
Oleh wmiso
UMUM Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru SEBUTHARGA
9 9 20-09-2016 12:02
Oleh admin
STANDARD GURU MALAYSIA Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Standard Guru Malaysia
2 2 21-02-2014 17:08
Oleh wmsgm
Tiada catatan baru Aktiviti Standard Guru Malaysia
2 2 23-02-2016 12:06
Oleh wmsgm
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan SGM
3 3 25-02-2014 17:16
Oleh wmsgm
JK JADUAL WAKTU Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Jadual Waktu Induk
Moderasi oleh: Administrator
28 28 03-01-2017 10:58
Oleh admin
Tiada catatan baru Surat-surat Lantikan
Moderasi oleh: Administrator
27 27 24-11-2016 16:18
Oleh admin
Tiada catatan baru Direktori Bilik dan Info Umum
10 10 17-09-2014 08:24
Oleh admin
Tiada catatan baru Jadual Waktu KDC
Moderasi oleh: Administrator
26 26 24-11-2016 16:15
Oleh admin
Tiada catatan baru Jadual Waktu Makmal dan lain-lain
2 2 25-10-2013 10:59
Oleh admin
Tiada catatan baru Jadual Waktu PPG
8 8 26-06-2015 17:36
Oleh admin
EKSA IPGKPM Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru JK INDUK EKSA
2 2 25-02-2016 06:24
Oleh wm5s
Tiada catatan baru JK PROMOSI EKSA
Moderasi oleh: wm 5s
5 8 18-08-2016 12:30
Oleh wm5s
Tiada catatan baru JK AUDIT EKSA
4 4 01-03-2016 15:46
Oleh wm5s
Tiada catatan baru JK LATIHAN EKSA
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru RUJUKAN / MUAT TURUN
8 8 04-02-2016 00:42
Oleh wm5s
Tiada catatan baru INFO JK EKSA 2015
5 5 12-10-2015 22:24
Oleh wm5s
PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEGAWAI (CPD) Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru INFO CPD
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru BAHAN MUAT TURUN CPD
2 2 05-05-2014 04:39
Oleh admin
JK IPG LESTARI Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info JK IPG Lestari
5 5 22-03-2016 19:47
Oleh wmlestari
Tiada catatan baru Aktiviti JK IPG Lestari
4 4 23-03-2016 10:37
Oleh wmlestari
STAR RATING Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Sistem Star Rating
0 0 Tiada Catatan
PISA (PUSAT ISLAM SAIDATINA AISHAH) Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru AKTIVITI PISA
Moderasi oleh: wmpisa
14 14 21-02-2016 19:48
Oleh wmpisa
Tiada catatan baru BAHAN MUAT TURUN PISA
Moderasi oleh: wmpisa
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru TAZKIRAH
Moderasi oleh: wmpisa
12 12 18-07-2015 23:18
Oleh wmpisa
MUZIUM IPGKPM Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru INFO MUZIUM
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru AKTIVITI MUZIUM
0 0 Tiada Catatan
KOPERASI Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Koperasi
3 3 28-07-2015 18:05
Oleh admin
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun Koperasi
1 1 28-07-2015 17:12
Oleh admin
Tiada catatan baru Aktiviti Koperasi
1 1 29-07-2015 12:25
Oleh admin
WARDEN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Warden / kolej Kediaman
Moderasi oleh: wmwarden
1 1 29-03-2016 11:08
Oleh wmwarden
Tiada catatan baru Aktiviti Kolej Kediaman
Moderasi oleh: wmwarden
1 1 31-03-2016 09:53
Oleh wmwarden
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun Warden / Kolej Kediaman
Moderasi oleh: wmwarden
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Jadual Bertugas Warden
Moderasi oleh: wmwarden
1 1 31-03-2016 12:04
Oleh wmwarden
JK KBAT Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Maklumat Umum
2 2 27-01-2016 12:07
Oleh wmkbat
Tiada catatan baru Aktiviti JK KBAT
3 3 25-02-2016 08:51
Oleh wmkbat
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JK KBAT
8 8 29-01-2016 10:03
Oleh wmkbat
SEKRETARIAT RUKUN NEGARA Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Aktiviti SRN
Moderasi oleh: wm srn
4 4 12-07-2016 16:40
Oleh wmsrn
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun SRN
Moderasi oleh: wm srn
2 2 12-07-2016 10:50
Oleh wmsrn
BLUE OCEAN STRATEGY Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info BOS
Moderasi oleh: Administrator
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun BOS
Moderasi oleh: Administrator
0 0 Tiada Catatan
JK DOKUMENTASI Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info JK Dokumentasi
Moderasi oleh: wmdoc
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JK Dokumentasi
Moderasi oleh: wmdoc
0 0 Tiada Catatan

Catatan-catatan baru - Forum dengan catatan-catatan baru selepas lawatan lepas.
Tiada catatan baru - Forum dengan tiada catatan baru selepas lawatan lepas.
STAF IPGKPM
Staff IPGKPM perlu log masuk untuk mengakses pelbagai kemudahan yang disediakan melalui portal ini. Maklumat lanjut daripada webmaster jabatan / unit masing-masing.
PELAWAAN SEBUTHARGA
PAUTAN UTAMA
PAUTAN POPULAR
PENAFIAN & HAK CIPTA
Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi daripada portal ini.

Hak Cipta Terpelihara@2012-2016 IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan cara sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu.
PELAWAT (Sejak Mei 2012)
Hakcipta Terpelihara @2012-2016 - IPGKPM
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
2,564,176 unique visits
January 21 2017 16:34:50