PROFIL IPGKPM
APLIKASI ONLINE
JABATAN
UNIT
JK TADBIR URUS
Diskusi / Forum
MAJLIS PROFESIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info MPPP
Moderasi oleh: wm m3p
4 4 20-06-2013 15:55
Oleh wmm3p
Tiada catatan baru Aktiviti MPPP
Moderasi oleh: wm m3p
2 2 19-11-2014 16:09
Oleh wmm3p
UNIT KHIDMAT PENGURUSAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Khidmat Pengurusan
6 6 01-04-2014 11:55
Oleh wmuks
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Khidmat Pengurusan
3 3 01-04-2014 12:02
Oleh wmuks
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UKP
Moderasi oleh: wm uks
3 4 24-11-2014 09:49
Oleh admin
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Hal Ehwal Pelajar
5 5 25-05-2012 00:08
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Hal Ehwal Pelajar
8 8 10-07-2014 15:21
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru Maklumat/Info Untuk Pelajar
55 55 02-10-2014 13:26
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan JHEP
19 19 11-11-2014 11:52
Oleh wmjhep
Tiada catatan baru E-Aduan
1 1 23-05-2012 16:21
Oleh wmjhep
JABATAN ILMU PENDIDIKAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Ilmu Pendidikan
4 4 20-06-2013 12:20
Oleh wmjip
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Ilmu Pendidikan
18 20 01-04-2014 12:36
Oleh wmjip
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan JIP
2 2 01-04-2014 12:22
Oleh wmjip
JAB PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONAL KEGURUAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesional
3 3 20-06-2013 12:03
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesio
8 8 18-09-2014 10:49
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Penyelidikan - JPIPK
1 1 23-01-2013 09:17
Oleh admin
Tiada catatan baru Maklum Balas Pelanggan - JPIPK
3 3 12-05-2014 15:54
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru Penilaian Program - JPIPK
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru e-Jurnal - JPIPK
2 2 13-05-2014 00:01
Oleh wmjpipk
Tiada catatan baru e-Wacana - JPIPK
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPIPK
2 2 16-05-2014 00:57
Oleh wmjpipk
JABATAN MATEMATIK Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Matematik
Moderasi oleh: wm jmt
3 3 01-04-2014 10:07
Oleh wmjmt
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Matematik
Moderasi oleh: wm jmt
11 11 01-04-2014 15:16
Oleh wmjmt
Tiada catatan baru Bahan Sumber P&P Matematik
Moderasi oleh: wm jmt
1 1 22-05-2013 15:41
Oleh wmjapim
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
3 3 20-06-2013 11:09
Oleh wmjpjk
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
21 22 05-05-2014 09:35
Oleh wmjpjk
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPJK
1 1 30-09-2014 15:35
Oleh admin
JABATAN PENGAJIAN MELAYU Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pengajian Melayu
3 3 20-06-2013 09:18
Oleh wmjpm
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pengajian Melayu
3 3 29-08-2014 00:45
Oleh wmjpm
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPM
0 0 Tiada Catatan
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
3 3 30-08-2012 16:06
Oleh wmjapim
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
5 5 21-06-2013 09:19
Oleh wmjapim
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JAPIM
13 16 26-09-2014 10:04
Oleh admin
JABATAN KAJIAN SOSIAL Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Kajian Sosial
7 7 21-06-2013 08:59
Oleh wmjks
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Kajian Sosial
6 6 25-01-2014 12:31
Oleh wmjks
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan JKS
1 1 20-06-2013 00:22
Oleh wmjks
JABATAN BAHASA Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Bahasa
6 6 01-04-2014 12:14
Oleh wmjb
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Bahasa
4 4 01-04-2014 15:06
Oleh wmjb
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun Jab. Bahasa
1 1 01-04-2014 16:14
Oleh wmjb
JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Teknologi Pendidikan
4 4 23-05-2012 22:18
Oleh wmjtp
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Teknologi Pendidikan
1 1 23-05-2012 13:40
Oleh wmjtp
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JTP
1 1 02-04-2014 14:39
Oleh admin
JABATAN SAINS Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Sains
Moderasi oleh: wm jsn
5 5 07-04-2014 11:07
Oleh wmjsn
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Sains
Moderasi oleh: wm jsn
6 7 11-07-2013 09:52
Oleh wmjsn
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JSn
1 1 11-04-2014 10:56
Oleh wmjsn
JABATAN PENDIDIKAN KHAS Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Pendidikan Khas
2 2 23-05-2012 11:52
Oleh wmjpk
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Pendidikan Khas
1 1 23-05-2012 11:45
Oleh wmjpk
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPK
0 0 Tiada Catatan
JABATAN PRASEKOLAH Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Jabatan Prasekolah
4 4 01-04-2014 16:04
Oleh wmjps
Tiada catatan baru Aktiviti Jabatan Prasekolah
2 2 02-09-2013 10:17
Oleh wmjps
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun JPS
0 0 Tiada Catatan
UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Peperiksaan dan Penilaian
5 5 03-04-2014 11:50
Oleh wmupp
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Peperiksaan dan Penilaian
1 1 01-02-2013 11:58
Oleh wmupp
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun (Pelajar)
61 63 02-12-2014 10:56
Oleh wmupp
UNIT AMALAN PROFESIONAL Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Amalan Profesional
Moderasi oleh: wm uap
6 6 28-01-2014 16:37
Oleh wmuap
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Amalan Profesional
Moderasi oleh: wm uap
0 0 19-09-2012 14:11
Oleh wmuap
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UAP
Moderasi oleh: wm uap
7 7 03-11-2014 09:00
Oleh wmuap
UNIT KOKURIKULUM Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Kokurikulum
2 2 20-06-2013 10:26
Oleh wmukoku
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Kokurikulum
19 20 16-12-2014 01:20
Oleh ukoku-sna
Tiada catatan baru Bina Insan Guru (BIG)
6 8 14-01-2013 23:32
Oleh ukoku-sna
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UKOKU
1 1 26-12-2012 16:38
Oleh jip-azk
UNIT PUSAT SUMBER Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Pusat Sumber
5 5 01-04-2014 15:32
Oleh wmups
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Pusat Sumber
5 5 01-04-2014 16:23
Oleh wmups
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UPS
0 0 Tiada Catatan
UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
6 6 25-11-2014 12:03
Oleh wmuldp
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Latihan Dalam Perkhidmatan
1 1 21-06-2013 09:25
Oleh wmuldp
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun ULDP
1 1 04-10-2013 10:35
Oleh wmuldp
UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit Psikologi dan Kaunseling
6 6 01-04-2014 09:46
Oleh wmupsk
Tiada catatan baru Aktiviti Unit Psikologi dan Kaunseling
1 1 21-06-2013 09:34
Oleh wmupsk
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun UPsK
0 0 Tiada Catatan
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN DOKUMENTASI Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Unit TMK dan Dokumentasi
4 4 20-06-2013 11:23
Oleh wmutmk
Tiada catatan baru Aktiviti Unit TMK dan Dokumentasi
1 1 21-06-2013 09:13
Oleh wmutmk
Tiada catatan baru Bahan muat Turun UTMK
Moderasi oleh: wm utmk
1 1 20-06-2013 14:36
Oleh wmutmk
MS ISO Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info MS ISO
3 3 11-12-2014 10:41
Oleh wmiso
Tiada catatan baru Aktiviti MS ISO
3 3 11-12-2014 11:11
Oleh wmiso
STANDARD GURU MALAYSIA Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Standard Guru Malaysia
2 2 21-02-2014 17:08
Oleh wmsgm
Tiada catatan baru Aktiviti Standard Guru Malaysia
1 1 21-02-2014 16:39
Oleh wmsgm
Tiada catatan baru Muat Turun Bahan SGM
3 3 25-02-2014 17:16
Oleh wmsgm
JK JADUAL WAKTU Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info JK Jadual Waktu
39 39 10-12-2014 15:46
Oleh admin
Tiada catatan baru Surat-surat Lantikan
14 14 01-12-2014 11:39
Oleh admin
Tiada catatan baru Info Umum JK Jadual Waktu
8 8 22-06-2014 09:51
Oleh admin
KDC/PGSR/PPG Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru PPG
Makluman dan Muat turun dokumen
3 3 27-06-2013 14:10
Oleh admin
Tiada catatan baru KDC
Makluman dan Muat Turun Bahan
3 3 09-06-2013 14:45
Oleh admin
ALUMNI IPGKPM Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru Info Alumni IPGKPM
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Aktiviti Alumni IPGKPM
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru Bahan Muat Turun Alumni IPGKPM
0 0 Tiada Catatan
PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEGAWAI (CPD) Topik Catatan Catatan Akhir
Tiada catatan baru INFO CPD
0 0 Tiada Catatan
Tiada catatan baru BAHAN MUAT TURUN CPD
2 2 05-05-2014 04:39
Oleh admin

Catatan-catatan baru - Forum dengan catatan-catatan baru selepas lawatan lepas.
Tiada catatan baru - Forum dengan tiada catatan baru selepas lawatan lepas.
STAF IPGKPM
Staff IPGKPM perlu log masuk untuk mengakses pelbagai kemudahan yang disediakan melalui portal ini. Maklumat lanjut daripada webmaster jabatan / unit masing-masing.
PGL MPPM MELAKA MALAYSIA
PAUTAN UTAMA
PAUTAN SERVIS
PENAFIAN & HAK CIPTA
Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi daripada portal ini.

Hak Cipta Terpelihara@2012 - IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan cara sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu.
PELAWAT (Sejak Mei 2012)
Hakcipta Terpelihara @2014 - IPGKPM
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2014 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
919,675 unique visits
December 20 2014 14:02:20